27. 09. 2020 | 7 PM

praha, malostranská beseda

 

30. 09. 2020 | 6 PM

vrané n. vltavou, galerie papírna

02. 10. 2020

kamenický šenov, festival lípa musica

* for tickets click on the venue