1. Rovná, prázdná plocha o velikosti min. 4 x 3 m.

  2. Osvětlení shora – je třeba vidět na noty.

  3. V případě použití klavíru je třeba zajistit jeho ladění na výšku a = 440 Hz (ne výše!).

  4. Zamykatelná šatna pro převlečení hudebníků. Pro zpěvačku v případě možnosti šatna samostatná.

  5. Příslušný počet normálních židlí bez bočních opěradel o minimální výšce 48 cm.

  6. Orchestr hraje zásadně bez mikrofonů. Přizvučení zpěvu si zajišťuje svépomocí - v tom případě uvítá přítomnost prodlužovací šňůry se zdrojem napětí 230 V na pódiu.

  7. V případě větších prostor přizvučení 1–2 dynamickými mikrofony.

p  o d m í n k y  V y s t o u p e n í   o r c h e s t r u:

 

f a k t u r a č n í   ú d a j e:

Název: JAZZ 2020, z. s.

Sídlo: Novákových 489/20, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 07517661

Neplátce DPH.

Vedený u spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 70975.

Bankovní spojení:

OPSO 288186309/0300

Pingls aneb Hot Café Revue 285971555/0300